(1)
Nowak-Kluczyński, K. Konferencja międzynarodowa Koncepcja Planu Daltońskiego W Edukacji Elementarnej – Wiedza I Praktyka 19 Listopada 2014 Roku. 10.14746/bhw 2014, 158-161.