(1)
Brzeziński, W. Qualia Bona in Coniuge Sunt quaerenda.... Zalecenia Na Temat Wyboru żony W świetle średniowiecznych traktatów O Wychowaniu (na przykładzie De Regimine Principum Idziego Rzymianina). 10.14746/bhw 2014, 17-27.