(1)
Grabowska, D. Tradycje I Obyczaje Szkolne W „pamięci” Nauczycieli Oraz uczniów Na Terenie Zaboru Austriackiego. 10.14746/bhw 2014, 177-189.