(1)
Ratajczak, K. Karol Wielki – Cesarz Reformator. W 1200 Rocznicę śmierci. 10.14746/bhw 2014, 229-238.