(1)
Głowacka-Sobiech, E. Wiesława Korzeniowska, Myśl Pedagogiczna Na Przestrzeni wieków. Chronologiczny słownik Biograficzny, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011, Ss. 254. 10.14746/bhw 2014, 239-241.