(1)
Kabacińska, K. Polityka oświatowa W Polsce W XX Wieku. Historyczne Tradycje I współczesne zagrożenia, Pod Red. Ilony Kość I Elżbiety Magiery, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, Ss. 184. 10.14746/bhw 2009, 172-176.