(1)
Nowak-Kluczyński, K. Dorota Źołądź-Strzelczyk, Katarzyna Kabacińska (red.), Dawne Zabawy dziecięce, Wydawnictwo DiG & Muzeum Zabawek I Zabawy W Kielcach, Kielce – Warszawa 2008, Ss. 72. 10.14746/bhw 2009, 176-178.