(1)
Kabacińska, K. Władysława Szulakiewicz, Historia Wychowania W Uniwersytecie Im. Adama Mickiewicza, Warszawa 2007, Ss. 47. 10.14746/bhw 2009, 180-181.