(1)
Gulczyńska, J.; Kabacińska, K. „Czasopiśmiennictwo XIX I XX Wieku Jako źródło Do dziejów Szkolnictwa, oświaty I edukacji”. 10.14746/bhw 2009, 259-263.