(1)
Ratajczak, K. Ustawodawstwo Szkolne soborów Od XII Do Pierwszej połowy XIV W. I początki Jego Recepcji W średniowiecznej Polsce - Zarys Problemu. 10.14746/bhw 2007, 7-19.