(1)
Grzybowski, R. Odradzanie Się Harcerstwa Polskiego Po 1956 R. I próby włączenia Go W Struktury Systemu Wychowawczego szkoły. 10.14746/bhw 2007, 35-46.