(1)
Wałęga, A. Karol Poznański, Wybrane Zagadnienia Z Historii Wychowania. Cz. 2, Warszawa 2006, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej Im. Marii Grzegorzewskiej W Warszawie, Ss. 247. 10.14746/bhw 2007, 117-120.