(1)
Kaczmarek, K. Źródła Do dziejów szkół dominikanów poznańskich W Dobie nowożytnej. 10.14746/bhw 2010, 59-68.