(1)
Nowicka, A. Pedagogika Moralna Immanuela Kanta Jako Wyraz Wychowania Do odpowiedzialności. 10.14746/bhw 2010, 87-100.