(1)
Brenk, M. Aleksandra Siedlaczek-Szwed, Działalność opiekuńcza Towarzystw Dobroczynnych Na Wileńszczyźnie W Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Akademii Im. Jana Długosza W Częstochowie, Częstochowa 2009, Ss. 288. 10.14746/bhw 2010, 142-144.