(1)
Glowacka-Sobiech, E. Badania Regionalne W Historii Wychowania - Problemy Metodologiczne. 10.14746/bhw 2008, 7-12.