(1)
Wałęga, A. Regionalizm W Historii Wychowania W ujęciu Antoniego Karbowiaka (aktualność postulatów I Dokonań Badawczych). 10.14746/bhw 2008, 13-21.