(1)
Markiewiczowa, H. Jan Wnęk, Polska myśl Pedagogiczna 1795-1863, Kraków 2007, Ss. 295 Wyd. MCDM. 10.14746/bhw 2008, 184-185.