(1)
Wałęga, A. W służbie Historii Nauki, Kultury I Edukacji Księga pamiątkowa Dedykowana Prof. Lechowi Mokrzeckiemu Z Okazji Jubileuszu pięćdziesięciolecia Pracy Zawodowej, Pod Red. R. Grzybowskiego I T. Maliszewskiego, Wyd. II Poprawione I uzupełnione, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego I Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, Ss. 497. 10.14746/bhw 2008, 186-189.