(1)
Gulczyńska, J. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna pt.: „Między Tradycją a współczesnością. W Stronę aktywizujących Metod Nauczania Historii wychowania” Gdańsk 1-2 Grudnia 2008 R. 10.14746/bhw 2008, 260-261.