(1)
., . Planowane Konferncje. 10.14746/bhw 2008, 262-263.