(1)
Kudła, L. Szkoły sióstr Bazylianek W Jaworowie W Okresie Autonomii Galicyjskiej 1867–1918. 10.14746/bhw 2018, 115-127.