(1)
Iwanicki, J. Filozofia I Religia a Wychowanie: Między świeckimi a Religijnymi Koncepcjami Teleologicznymi. 10.14746/bhw 2018, 35-52.