(1)
Tys, A. T. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wychowanie I Szkolnictwo Ewangelickie W XVI I XVII wieku”. 10.14746/bhw 2018, 233-235.