(1)
Brenk, M.; Nowak-Kluczyński, K. Sprawozdanie Z XXII. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Socialia 2018 – Ohrožení Jedince V současné společnosti. Hradec Králové, 18–19 Października 2018 R. 10.14746/bhw 2018, 236-238.