(1)
Nowak-Kluczyński, K.; Brenk, M. 25 Lat Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu. 10.14746/bhw 2018, 239-244.