(1)
Jakimiec, D. . Dysfunkcjonalność Rodziny a dysfunkcjonalność władzy Rodzicielskiej. 10.14746/bhw 2019, 167-179.