(1)
Wojewoda, A. W Poszukiwaniu Inspiracji: Ogrody dziecięce W.E. Raua W Warszawie 1899–1901. 10.14746/bhw 2020, 159-169.