(1)
Zagrodzka, A. Wokół Roku 1420. Początki Szkolnictwa Renesansowego We Włoszech. 10.14746/bhw 2021, 199-220.