(1)
Adamczewski, J. .; Płonka, J. . Edukacja międzykulturowa W Edukacji Wczesnoszkolnej: Perspektywa Historyczno-Pedagogiczna I Dobre Praktyki Nauczycieli Na przykładzie Prywatnej Szkoły Podstawowej „Mieszko” W Poznaniu. 10.14746/bhw 2020, 151-166.