(1)
Pawlicka, N. Dążenia Kobiet Do dostępu Do Edukacji Akademickiej Na Ziemiach Polskich Na przełomie XIX I XX Wieku. 10.14746/bhw 2023, 46, 129-150.