(1)
Łapot, M. Twórcy Polskiej Historii oświaty I Wychowania W Latach 1945–2021. Kraków 30.03.2022 – 31.03.2022 R. – Sprawozdanie Z Konferencji. 10.14746/bhw 2023, 46, 197-200.