Żerko, J. (2016). Dr Jerzy Teofil Szews (1925–2016) nauczyciel akademicki, biografista, badacz dziejów oświaty i wychowania Pomorza Gdańskiego. Biuletyn Historii Wychowania, (34), 135-144. https://doi.org/10.14746/bhw.2016.34.10