Wałęga, A. (2017). Dorota Żołądź-Strzelczyk, Izabela Gomułka, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Monika Nawrot-Borowska, Dzieje zabawek dziecięcych na ziemiach polskich do początku XX wieku, Wrocław 2016, ss. 471. Biuletyn Historii Wychowania, (37), 177-181. https://doi.org/10.14746/bhw.2017.37.12