Fetzki, T. (2017). Recepcja koncepcji pedagogicznych Édouarda Séguina w pedagogice Drugiej Rzeczypospolitej. Biuletyn Historii Wychowania, (37), 23-36. https://doi.org/10.14746/bhw.2017.37.2