Wróblewska, U. (2017). Gromadzenie i ochrona źródeł szkolnych. Biuletyn Historii Wychowania, (37), 37–52. https://doi.org/10.14746/bhw.2017.37.3