Grzybowski, R. (2017). Cele ideowe i struktura organizacyjna Wszechzwiązkowej Organizacji Pionierskiej imienia W.I. Lenina oraz jej miejsce w systemie wychowanie nowego człowieka (homo sovieticus). Biuletyn Historii Wychowania, (37), 63-78. https://doi.org/10.14746/bhw.2017.37.5