Sadowska, K. (2017). Dwudziestowieczne i współczesne polskie piśmiennictwo na temat dziecka do lat trzech – dziecko „na tle” żłobka, żłobek „na tle” dziecka (wprowadzenie do problemu). Biuletyn Historii Wychowania, (37), 121–132. https://doi.org/10.14746/bhw.2017.37.8