Racinowski, D. (2017). Struktura, zmiany organizacyjne i poziom nauczania Publicznej Szkoły Powszechnej w Brdowie w latach 1919–1939. Biuletyn Historii Wychowania, (37), 133-150. https://doi.org/10.14746/bhw.2017.37.9