Chmielewski, W. (2017). Recenzja książki Władysławy Szulakiewicz pt. Nauczyciele i ich edukacja. W kręgu idei lwowskiej pedeutologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2027, 337 s. Biuletyn Historii Wychowania, (36), 183–186. https://doi.org/10.14746/bhw.2017.36.13