Śpica, P. (2017). Kierunki badań prowadzonych przez pracowników Zakładu Historii Nauki, Oświaty i Wychowania Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Biuletyn Historii Wychowania, (36), 175–182. https://doi.org/10.14746/bhw.2017.36.12