Pogorzelska, M. (2017). Sto lat metody projektów w Polsce. Biuletyn Historii Wychowania, (36), 147–156. https://doi.org/10.14746/bhw.2017.36.10