Nowicki, M. (2017). Edukacyjne dziedzictwo reformacji – w 500. rocznicę wystąpienia Marcina Lutra. Biuletyn Historii Wychowania, (36), 141-146. https://doi.org/10.14746/bhw.2017.36.9