Strzelczyk, A. (2017). Edukacja Aleksandra i Mikołaja Pawłowiczów Romanowych. Biuletyn Historii Wychowania, (36), 121–140. https://doi.org/10.14746/bhw.2017.36.8