Kucharski, A. (2017). Instrukcje rodzicielskie Wacława Rzewuskiego dla syna Seweryna oraz córek Teresy i Ludwiki z lat 1754 i 1763/64. Biuletyn Historii Wychowania, (36), 105–120. https://doi.org/10.14746/bhw.2017.36.7