Kabacińska-Łuczak, K., & Ratajczak, K. (2017). Dziecko chłopskie w czasie profanum – konteksty edukacyjne (średniowiecze – epoka nowożytna). Biuletyn Historii Wychowania, (36), 7-32. https://doi.org/10.14746/bhw.2017.36.1