Nitecka Walerych, A. (2016). Jean Jacques Rousseau i Jędrzej Śniadecki o fizycznym wychowaniu dzieci. Biuletyn Historii Wychowania, (35), 7-22. https://doi.org/10.14746/BHW.2016.35.1