Markowska, J., & Nowicki, M. (2016). Sprawozdanie z działalności Studenckiego Koła Naukowego Historii Kultury i Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w roku akademickim 2015/2016. Biuletyn Historii Wychowania, (35), 231-232. https://doi.org/10.14746/BHW.2016.35.12