Gruca, A. (2016). Bibliografia historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2015 (z uzupełnieniami za lata poprzednie). Biuletyn Historii Wychowania, (35), 159-229. https://doi.org/10.14746/BHW.2016.35.10