Ratajczak, K. (2016). Nowa naukowa monografia najstarszej uczelni wyższej Poznania: Michał Nowicki, Akademia Lubrańskiego. Organizacja szkoły i działalność wychowawcza, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015, ss. 295, bibliografia, aneks, indeksy. Biuletyn Historii Wychowania, (35), 149-155. https://doi.org/10.14746/BHW.2016.35.11